May 28, 2024

Renewable Sweden kan hjälpa er att skydda hotade arter

När en vind- eller solpark anläggs kan det påverka de djur och växter som finns på platsen. För att värna skyddade arter krävs det att projektören har god kunskap om deras förekomst inom och omkring den planerade verksamheten. För att underlätta denna process har Renewable Swedens miljöspecialister utvecklat artskyddsutredningar som bygger på inventeringar och befintliga data.

- Vi förstår vikten av att skydda våra hotade arter och deras livsmiljöer, säger Tim Hipkiss Seniorkonsult miljö och tillstånd på Renewable Sweden. Genom att erbjuda artskyddsutredningar kan vi hjälpa företag att säkerställa att planerade verksamhet inte påverkar skyddade arter negativt.

Renewable Swedens artskyddsutredningar innefattar en noggrann bedömning av risken för att en skyddad art skulle påverkas negativt av verksamheten. Vid behov kan företaget även föreslå skyddsåtgärder för att minska risken för påverkan samt förstärkningsåtgärder som kan bidra till en positiv effekt på arten.

- Vi är stolta över att kunna erbjuda denna tjänst för att främja övergången till hållbar energiproduktion och säkerställa att förnybar energi och skyddet av våra hotade arter kan gå hand i hand, säger Renewable Swedens VD Jeanette Lindeblad.

 

För mer information om Renewable Swedens artskyddsutredningar och hur vi kan hjälpa ditt företag att uppfylla era skyldigheter enligt artskyddsförordningen kontakta gärna:

Jeanette Lindeblad
VD Renewable Sweden  
eller
Tim Hipkiss
Seniorkonsult miljö och tillstånd
Specialist fågel och biologisk mångfald

Telefon: 010-457 37 00
E-post: info@renewablesweden.com