Apr 25, 2024

Agerar inte regeringen tar branschen fram förslagen

Att dela med sig av vindens värde är idag en självklarhet i de flesta vindkraftsprojekt. Hur detta görs skiljer sig stort och det finns många olika lösningar. Incitamentsutredningen Värdet av vinden var ett steg i att skapa tydlighet för närboende och kommuner om vad man kan förvänta sig i återbäring från en vindkraftpark.

 Regeringen mottog i april 2023 incitamentsutredningen Värdet av vinden av utredaren Ulrika Liljeberg. Utredningen innehöll ett antal konkreta förslag varav vissa är relativt enkla att skapa koncept och spelregler kring. Trots att regeringen nu arbetat med frågan i ett år lyser förslagen fortfarande med sin frånvaro.

 Men utbyggnaden av vindkraft kan inte vänta, vi som jobbar i branschen vill ha åtminstone en del av spelreglerna på plats nu. Renewable Sweden har därför tagit fram Vindvärde, ett koncept som går i linje med incitamentsutredningens förslag och kan användas av projektutvecklare redan idag.  

 

Vindvärde kommer att presenteras vid ett webbinarium inom kort. Håll ögonen öppna efter din inbjudan.