Framtiden är förnybar och vi vill möta den tillsammans med dig

För markägare

I allt Renewable Sweden gör strävar vi efter att Sverige ska ha ett energisystem som är lönsamt och hållbart för alla. Som markägare kan du vara en del av energiomställningen genom att arrendera mark för något av våra kommande projekt för sol eller vind.

Arrendeersättningen är en långsiktigt stabil och årlig inkomst som är ett bra komplement till andra inkomster. Vill du veta mer om möjligheterna att arrendera mark för förnybar energi - kontakta Katarina nedan.

Vi på Renewable Sweden kan hjälpa dig som markägare med:

• Repowering av befintliga vindparker
• Förstudier för  markområden
• Anbudsförfaranden för utarrendering av mark
• Skapa och förädla projektmöjligheter på mark

Bra att veta:
Mark som används för sol- eller vindkraft återställs efter att anläggningarna har nått sin tekniska livslängd. Parkägaren ansvarar för att pengar avsätts för nedmontering och återställning redan i samband med tillståndsprocessen. Hyresavtalen löper vanligtvis på 30-50 år. Skogsbruk kan bedrivas med få restriktioner i en vindkraftspark. I vindkraftverkets omedelbara närhet måste du hålla själva kranplatsen fri. Allemansrätten gäller som vanligt i en vindkraftspark. Solcellsparker kan behöva inhägnas på grund av särskilda försäkringsvillkor.

Katarina Tideman

Markanskaffningsansvarig

katarina.t@renewablesweden.com