Vårt uppdrag är att göra framtiden förnybar

Vi är konsulter med specialist-kunskaper inom land- och havsbaserad vindkraft och storskalig solenergi
Vi är män och kvinnor i olika åldrar med olika bakgrund från olika delar av landet. En ganska brokig skara helt enkelt. Kanske är det just det som gör vårt företag dynamiskt och unikt. Det är aldrig långt från idé till verklighet och vi får ofta ta del av förslag från någon med en helt annan bakgrund och inriktning. Det är så vi lär och utvecklas. I slutändan är det något som kommer ditt projekt till del.

Skillnader till trots – en sak är gemensam för oss alla. Vi drivs av en tro på en framtid där vi till slut enbart använder förnybar energi och kanske till och med börjar ge tillbaka.

Vår värld står inför många förändringar – på flera plan. Kan vi bidra med vår passion och kunskap om förnybar energi – då har vi en början. När vi sedan ser resultatet tillsammans med dig – då har vi nått våra mål.

JObba med oss

2018
Grundades
23
Anställda
50
+
Aktiva projekt
40
m
I årlig omsättning (SEK)
VÅRA VÄRDERINGAR

Se våra värderingar som lägger grunden för allt vi gör

01

Vår vision

Earth Overshoot Day är den dagen på året då vi människor förbrukat jordens resurser för innevarande år. Resten är överkonsumtion. 2023 inföll denna dag globalt den 27 augusti och för Sverige var datumet redan den 3 april. Vår högt ställda vision är att vi i Sverige år 2030 inte ska nå dit alls.

02

Vår mission

Renewable Swedens uppdrag är att bygga ett energisystem i Sverige som är lönsamt och hållbart för alla. Det bidrar samtidigt till att lösa klimatkrisen. Vi gör det som oberoende konsulter tillsammans med våra uppdragsgivare och branschkollegor.

03

Vårt löfte

Framtiden är förnybar. Det finns helt enkelt ingen annan väg att gå om vi ska kunna lämna över en frisk planet till kommande generationer. Förutom el från enbart förnybara källor, ser vi också framför oss ett skifte mot en global ekonomi som är ren, rättvis, hållbar och lönsam.

JOBBA HOS OSS

Hjälp oss att göra
framtiden till en bättre plats

Vi främjar en kultur med gemensamma värderingar och handlingskraft bland våra medarbetare, där vi förespråkar personlig utveckling och tar hand om lovande talanger för att gynna både vårt eget team och den framtid som vi skapar.

jobba med oss

Branschorganisationer och föreningar

Vi är stolta medlemmar i följande branschorganisationer och föreningar:

Läs vår verksamhetspolicy och uppförandekod