May 3, 2024

Vårda vindläget med repowering

Landbaserad vindkraft har varit under utveckling och utbyggnad under närmare 40 år och är ett viktigt bidrag i den svenska energimixen.  Många av dagensbefintliga turbiner närmar sig slutet av sin tekniska livslängd, vilket innebär att många ägare står inför ett vägval.

Ska man låta dem stå och producera tills de är uttjänta eller kan man göra något för att livstidsförlänga dem – eller platsen?

Förnybar energi handlar om att hushålla med resurser, bygga in hållbarhet i alla led och använda marken på bästa möjliga sätt. De äldre verken i SE3 och 4 är oftast byggda på fantastiska vindlägen som är värda att vårda och förvalta.  Detta kan man göra genom att underhålla sina vindkraftverk eller genom att livstidsförlänga dem genom förbättringar inom befintligt bygglov eller tillstånd. Idag finns även fler alternativ som att komplettera med sol, batterilagring eller stödtjänster. 

 Vi hoppas att vindkraftsägare, investerare och kommuner delar Renewable Swedens syn på möjligheterna med repowering och satsar på att framtidssäkra goda vindlägen.  

 

Vill du veta mer?

Använd gärna oss via formuläret på hemsidan eller kontakta Annie Larsson, affärsområdesansvarig för landbaserad vindkraft direkt.