Mar 11, 2024

Välkommen till Renewable Sweden, Aino Ruusuvuori!

Vi är oerhört glada över att välkomna Aino Ruusuvuori till vårt tillståndsteam som ny tillståndskonsult och projektledare. Aino för med sig imponerande kunskaper och erfarenheter från både offentlig sektor och konsultbranschen. Med gedigen erfarenhet av anmälnings- och tillståndsärenden enligt Miljöbalken, inklusive framtagande av samrådshandlingar, MKB och kartunderlag i GIS, är Aino välrustad för arbetet på Renewable Sweden. Ainos expertis inom projekt inom solceller, vindkraft och vattenverksamheter är viktiga när vi fortsätter vår framgångsrika resa mot hållbarhet och förnybar energi.

Jeanette Lindeblad är glad över att kunna välkomna Aino till teamet:

- Jag är övertygad om att hennes engagemang, kompetens och passion för hållbarhet kommer att betyda mycket för vårt team och för våra projekt. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans och skapa en ännu mer hållbar framtid med dig, Aino! Välkommen ombord!