Jul 4, 2024

Tillståndsansökan för repowering av Lundåkra inlämnad

Att ta vara på goda vindlägen och använda den bästa tekniken är ett särskilt fokusområde för oss på Renewable Sweden. Därför är vi väldigt stolta över att ha fått förtroendet att bistå RWE Renewables Sweden AB att möjliggöra ett generationsskifte i Lundåkrahamnen i Landskrona och att tillståndsansökan nu lämnats in till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Skåne län.

Annie Larsson, affärsområdesansvarig för repowering har lett teamets arbete.

- Planen är att ersätta de fyra mindre befintliga vindkraftverken med tre moderna turbiner som kommer att fyrdubbla elproduktionen på platsen. Vi har bistått RWE med planering och strukturering av samråd, upphandling av inventeringar, rådgivning och med slutlig sammanställning av miljökonsekvensbeskrivning.

Fakta:

Tredje generationens vindkraft vid Lundåkrabukten

Lokalisering: Landskrona kommun, intill LSR:s återvinningscentral

Antal vindkraftverk: 3st

Max. totalhöjd: 225meter

Installerad effekt: 21MW

Årlig elproduktion: ca 70 GWh

Markägare: Landskrona kommun

Projektägare: RWE Renewables Sweden AB

Konsult: Renewable Sweden AB