Jul 4, 2024

Eolus har lämnat in ansökan för Skidbladner

Eolus har nu lämnat in tillståndsansökan för vindpark Skidbladner, ett projektområde som arbetats fram av Renewable Sweden, till regeringen.

Den grundläggande förutsättningen för att bygga vindkraft, oavsett om det är till havs eller på land, är att finna en lämplig plats. Renewable Swedens offshoreteam arbetade med att identifiera passande områden för flytande vindkraft i dessa delar av Östersjön och rekommenderade det nu tilltänkta området som lämpligt. Teamet var också behjälpligt med att ta fram samrådsdokument och medverka under samrådsprocessen.

Jeanette Lindeblad, VD för Renewable Sweden:

- Jag är väldigt glad att Eolus med samarbetspartners förvaltat området och samrådsunderlaget vi tog fram så väl och att det nu kommit så långt att ansökan om tillstånd lämnats in till den svenska regeringen.