Current project

Vätgasseminarium

Municipality:

Phase:

Number of turbines:

About the project

Den 7 december 2022 arrangerade Wind Sweden, Region Halland och Energiforsk ett seminarium om möjligheterna med grön vätgas i Falkenberg. Seminariet hölls fysiskt på Harrys men på grund av det stora intresset beslöt vi i all hast att spela in föreläsningarna för att alla som vill ska kunna ta del av det i efterhand. Förhållandena och lokalen var inte optimala för inspelning och både vi och fotografen ber om överseende med detta. Däremot så håller föreläsarna god kvalitet och vi är oerhört glada över att så många vill veta mer om ämnet.

Tema:

En lokal produktion av drivmedel är något att vara stolt över då det ger en ökad självförsörjningsgrad som är oberoende av världsläget och de ständigt fluktuerande drivmedelspriserna för fossila bränslen. Det kommer också att ge en ökad tillväxt och bidra till begränsad klimatpåverkan. Falkenberg har en unik tillgång och möjlighet att producera förnybar energi och utanför Falkenberg passerar dagligen många tunga transporter vilka kan erbjudas grön vätgas i direkt närhet till E6/E20. Den gröna vätgasen skall också vara tillgänglig för de lokala aktörer som efterfrågar vätgas och vill ställa om för framtiden. Ta del av hur vätgas fungerar i praktiken och få erfarenheter från några aktörer som ligger i framkant i sina planer på grön vätgas.

Project Documents

Download attached
project files

Contact us

Do you want
to get in touch
with us?

We’re here to help. Wether you have an inquiry about a project or a just to answer your questions.

Project Manager

Business Partner

More projects

Building the future one project at a time

Find the latest information about our current projects below, please get in contact with us at: info@renewablesweden.com for further updates.