Current project

Falkenbergsmotet

Municipality:

Falkenberg

Phase:

Consultation

Number of turbines:

4

About the project

Preliminärt kommer de 15 befintliga verken bytas ut mot fyra moderna vindkraftverk. Nya större vindkraftverk skulle ge en betydligt högre elproduktion från området.

Nu genomförs samråd med allmänheten och särskilt berörda för projektet. Inbjudan till att delta i samrådsprocessen sker via annonser i lokaltidningarna till allmänheten och via brevutskick till de som anses tillhöra kretsen av särskilt berörda. Särskilt berörd innebär att vara boende, bedriva verksamhet eller äga fastighet inom en krets på ca 2 km från projektområdet. De fastighetsägare som har arrendatorer eller hyresgäster ombeds att informera vidare om samrådet. För dig som inte får brevutskicket finns samrådsunderlag att ta del av på Tekniska verkens hemsida på: https://www.tekniskaverken.se/falkenberg
Du kan lämna synpunkter under samrådsutställningen eller via telefon och brev.

Tekniska Verken håller Öppet hus måndagen den 17 april i Björnhults golfklubb kl. 14.00-20.00.
Samrådsmöte hålls i form av en utställning som beskriver vindkraftsprojektet och dess förväntade omgivningspåverkan. Ni kommer att möta representanter från Tekniska verken och Wind Sweden för att samtala, ställa frågor samt inkomma med information och synpunkter inför kommande arbete med ansökan. Kaffe/te och fika kommer att finnas. Ingen anmälan behövs.
Har du inte möjlighet att komma på öppet hus är du välkommen att kontakta oss med frågor.

Vi ser gärna att ni skickar in skriftliga synpunkter senast den 8 maj 2023.
Synpunkter e-postar du i första hand till tillståndskonsult Tomas Bolvin via tomas.b@wind-sweden.com.
Vill du skicka dina synpunkter med post ska det adresseras till: Batterivägen 2, 311 39 Falkenberg.

Wind Sweden utreder på uppdrag av Tekniska Verken möjligheterna göra en re-powering av vindkraftverken på östra sidan av E6/E20 vid Falkenbergsmotet. Förstudie har gjorts som visar på goda förutsättningar för re-powering i området, men flera utredningar behöver göras och dessa kommer att genomföras under 2022 och 2023. Ansökan kommer att lämnas in till Länsstyrelsen under den senare hälften av 2023. Samråd med allmänheten och särskilt berörda sker under våren 2023.

Project Documents

Download attached
project files

Contact us

Do you want
to get in touch
with us?

We’re here to help. Wether you have an inquiry about a project or a just to answer your questions.

More projects

Building the future one project at a time

Find the latest information about our current projects below, please get in contact with us at: info@renewablesweden.com for further updates.